Logo Gmina Mogielnica

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 16194
W sumie: 87806

Informacje dotyczące odpadów komunalnych

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  na terenie Gminy Mogielnica

Lp.

Nr rejestrowy

Nazwa firmy i adres

NIP

Regon

Data wpisu

 1.  

DGiOŚ-7050/1/2012

JARPER Sp. z o.o. Kolonia Warszawska k/Wygody ul. Al. Krakowska 108A, 05-552 Wólka Kosowska

 

123-09-50-562

017434857

12.01.2012

12.04.2013(rozsz.dz)

 1.  

DGiOŚ.1.6235.2.2012

PreZero Service Wschód Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom

948-200-74-35

670163803

28.06.2012

20.12.2012(rozsz.dz.)

20.01.2014

24.12.2014 (rozsz. dz.)

16.04.2019(zm.nazwy)

 1.  

GNOŚ.1.6235.5.2012

ENERIS Surowce Spółka Akcyjna Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ul. Majowa 87/89 97-200 Tomaszów Mazowiecki

527-209-86-36

012914009

07.09.2012

05.11.2012(rozsz.dz.)

12.04.2013(rozsz.dz)

05.06.2015(zm. nazwy)

 1.  

GNOŚ.1.6235.8.2012

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe “RADKOM “ Sp. z o.o. ul. Witosa 76 26-600 Radom

796-00-69-804

670574883

19.12.2012

24.07.2015(rozsz. Dz.)

 1.  

GNOŚ.1.6235.3.2013

P.P.U.H.  INTERBUD Sp.z o.o. ul.Limanowskiego 154, 26-600Radom

796 003 60 64

008110461

26.04.2013

 1.  

GNOŚ.1.6235.1.2016

Wywóz Nieczystości Stałych „Czyścioszek” Anna Radecka ul. Miła 2, 05-503 Głosków

123 024 10 15

016116173

27.07.2016

 1.  

GNOŚ.1.6235.2.2016

„EKOM” Maciejczyk Sp. J.

 ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny

959 10 39 983

290804239

05.12.2016

 1.  

GNOŚ.1.6235.1.2019

Feniks Recykling Sp. z o.o., Żuków 20, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

5291814795

366153786

05.03.2019

 

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych za 2020 rok.

 • Wykaz instalacji, w których zagospodarowano niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
 1. PPUH Radkom Sp. z o.o., Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, ul. Wincentego Witosa 94, 26-60 Radom.
 2. EKO REGION Sp. z o.o., 96-116 Julków.
 3. ZGO Aquarium Sp. z o.o., Pukinin 140, 96-200Rawa Mazowiecka.
 4. PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o., Piotrowo Pierwsze 26/27, 64-020 Piotrowo Pierwsze.
 5. PREZERO SERVICE CENTRUM, 99-314 Krzyżanów.

 

 • Wykaz instalacji, do których przekazano odpady ulęgające biodegradacji:
 1. ZGO AQUARIUM, Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka.
 2. Ziemia Polska Sp. z o. o., Bielice, działka nr 10, 96-500 Sochaczew.

 

 • Wykaz składowisk odpadów, na które zostały przekazane pozostałości z sortowania oraz mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:
 1. PPUH Radkom Sp. z o.o., ul. Wincentego Witosa 98, 26-600 Radom.
 2. P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie – Instalacja do przetwarzania odpadów, ul. Wojska Polskiego, 67-100 Nowa Sól.
 3. EKO REGION Sp. z o.o., Julków, 96-116 Julków.
 4. ZGO Aquarium Sp. z o.o., Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka.
 5. PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o, Piotrowo Pierwsze 26/27.

 

Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia

OSIĄGNIĘTY PRZEZ GMINĘ W DANYM ROKU KALENDARZOWYM  POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNANYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANH DO SKŁADOWANIA

2019 rok

Informacja, na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) poniżej przedstawiamy osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, które zostały obliczone na podstawie półrocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 20,31% (poziom wymagany co najmniej 40%).
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100,0% (poziom wymagany co najmniej 60%).
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 19,75% (poziom dopuszczalny 40%).

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

OSIĄGNIĘTY PRZEZ PODMIOT ODBIERAJACY ODPADY KOMUNALNE NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM NIERUCOMOŚCI, W DANYM ROKU KALENDARZOWYM, POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNANYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

ZA ROK 2019:

 1. DANE ZE SPRAWOZDANIA PODMIOTU UDBIERAJACEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKALYCH ZA  2019 ROK –FIRMY PREZERO SERVICE WSCHÓD SP. Z O.O. W RADOMIU
 1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 15,53 %
 2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 12,70 %
 1. DANE ZE SPRAWOZDANIA PODMIOTU UDBIERAJACEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKAŁYCH ZA  2019 ROK – FIRMY ENERIS SUROWCE SA. W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
 1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła –  5,25 %
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne  - 100 %
 3. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 15,06 %

ZA ROK 2018 

Informacja, na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1454 z późniejszymi zmianami) poniżej przedstawiamy osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, które zostały obliczone na podstawie półrocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

-Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 27,58% (poziom wymagany co najmniej 30%).

-Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100,0% (poziom wymagany co najmniej 50%).

-Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 23,85% (preferowany do 40% i mniej).

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

OSIĄGNIĘTY PRZEZ PODMIOT ODBIERAJACY ODPADY KOMUNALNE NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM NIERUCOMOŚCI, W DANYM ROKU KALENDARZOWYM, POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNANYCH ULEGAJĄYC BIDEGRAACJI PRZEKAZYWANH DO SKŁADOWANIA

ZA ROK 2018:

 1. DANE ZE SPRAWOZDANIA PODMIOTU UDBIERAJACEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKALYCH ZA  2018 ROKU –FIRMY TONSMEIER WSCHÓD SP. Z O.O. W RADOMIU
 1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 9,32 %
 2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 10,01 %
 1. 1DANE ZE SPRAWOZDANIA PODMIOTU UDBIERAJACEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKAŁYCH ZA  2018 ROKU – FIRMY ENERIS SUROWCE SA. W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
 1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła –  8 %
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne  - 100 %
 3. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania  24,2 %

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługujący mieszkańców gminy Mogielnica znajduje się przy ul. Krzyżowej 19, w Mogielnicy.
Informacje o działalności można uzyskać pod nr telefonu: 505 141 382

Godziny otwarcia: 

poniedziałek – piątek: 8.00 - 15.00

sobota: 8.00 – 10.00*

*po uprzednim kontakcie telefonicznym

Rodzaje przyjmowanych odpadów komunalnych:

 1. przeterminowane leki i chemikalia,
 2. zużyte baterie i akumulatory,
 3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 4. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 5. odpady budowlano – remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę,
 6. zużyte opony,
 7. inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych
   

 

UWAGA !!!
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady należy dostarczyć własnym transportem.

 

Reklamacje

Reklamacje dotyczące odbioru odpadów składamy dnia następnego w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy, co pozwoli na niezwłoczną interwencję.

Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględnione.

Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie na nr (48) 66 35 149 wew.43

 

 

 

 

Burmistrz zaprasza

Sławomir Chmielewski

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1
05-640 Mogielnica
tel. +48 (48) 663-51-49

tel. +48 (48) 663-52-63

gmina@mogielnica.pl
Przyjęcia interesantów:
pn. - pt. 7:30 - 15:30

Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy

ul. Rynek 1
05-640 Mogielnica
tel./fax: +48 (48) 66-35-149
e-mail: gmina@mogielnica.pl

 

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.