Logo Gmina Mogielnica

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 18833
W sumie: 91966

Informacje dotyczące odpadów komunalnych

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  na terenie Gminy Mogielnica

 

Lp.

Nr rejestrowy

Nazwa firmy i adres

NIP

Regon

Data wpisu

1.

DGiOŚ.1.6235.1.2012

JARPER Sp. z o.o. Kolonia Warszawska k/Wygody ul. Al. Krakowska 108A, 05-552 Wólka Kosowska

 

123-09-50-562

017434857

12.01.2012

12.04.2013(rozsz.dz)

2.

DGiOŚ.1.6235.2.2012

PreZero Service Wschód Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom

948-200-74-35

670163803

28.06.2012

20.12.2012(rozsz.dz.)

20.01.2014

24.12.2014(rozsz.dz.)

16.04.2019(zm.nazwy)

25.09.2020(rozsz. dz.)

3.

GNOŚ.1.6235.5.2012

ENERIS Surowce Spółka Akcyjna Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

527-209-86-36

012914009

07.09.2012

05.11.2012(rozsz.dz.)

12.04.2013(rozsz.dz)

05.06.2015(zm.nazwy)

4.

GNOŚ.1.6235.1.2016

Wywóz Nieczystości Stałych „Czyścioszek” Anna Radecka ul. Miła 2, 05-503 Głosków

123 024 10 15

016116173

27.07.2016

5.

GNOŚ.1.6235.2.2016

„EKOM” Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny

959 10 39 983

290804239

05.12.2016

6.

GNOŚ.1.6235.1.2019

Feniks Recykling Sp. z o.o., Żuków 20, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

5291814795

366153786

05.03.2019

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnychprzeznaczonych do składowania za 2023 rok.

 

Wykaz instalacji, w których zagospodarowano niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

 1. PPUH Radkom Sp. z o.o., Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, ul. Wincentego Witosa 94, 26-60 Radom.
 2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. w Ciechanowie – RIPOK Wola Pawłowska 23, 06-400 gm. Ciechanów.
 3. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. – Instalacja do Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Balin ul. Głogowa 75, 32-500 Balin gm. Chrzanów.
 4. ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. – Instalacja Komunalna doMechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka.
 5. EKO REGION Sp. z o.o., Instalacja Komunalna doMechaniczno– Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, 96-116 Julków.
 6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Różanna – Instalacja Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, 26-300 Opoczno.

Wykaz instalacji, do których przekazano bioodpady:

 1. ZGO AQUARIUM – Instalacja Komunalna doMechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (kompostownia), Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka.
 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Opocznie – kompostownia,26 – 300 Opoczno.

Wykaz składowisk odpadów, na które zostały przekazane pozostałości z sortowania oraz mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:

 1. ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. – Składowisko Odpadów, Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka.
 2. EKO REGION Sp. z o.o. - składowisko, 96-116 Skierniewice.
 3. PPUH Radkom Sp. z o.o., Dział Zagospodarowania Odpadów, Składowisko Odpadów, ul. Wincentego Witosa 98, 26-600 Radom.
 4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie – Składowisko w Woli Pawłowskiej, Wola Pawłowska 23, 06-400 Ciechanów.
 5. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w ZGOK w Balinie, ul. Głogowa 75, 32-500 Balin.
 6. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. – Składowisko, 99-340 Krośniewice.
 7. ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. – Składowisko, 64-930 Szydłowo.
 8. Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. – Składowisko, Jaroszów, ul. Rusko 66, 58-120 gm. Strzegom.
 9. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. – składowisko, Paszczyna, 39-207 gm. Dębica.
 10. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” Sp. z o.o. – składowisko, ul. Siedliska 77, 19-300 Siedliska.
 11. Raciborskie Centrum Recyklingu – składowisko, ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz.
 12. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – składowisko, ul. Jana Pawła II nr 10, 41-902 Bytom.
 13. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie - składowisko, 26-300 Opoczno.
 14. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. – składowisko, ul. Raczkowska 150A, 16-400 Suwałki.

 

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnychprzeznaczonych do składowania za 2022 rok.

 

Wykaz instalacji, w których zagospodarowano niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

 1. PPUH Radkom Sp. z o.o., Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, ul. Wincentego Witosa 94, 26-60 Radom.
 2. EKO REGION Sp. z o.o., Instalacja komunalna do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, 96-116 Julków.
 3. Modern Recycling Sp z o.o. – instalacja komunalna MBP, 56-210 Rudna Wielka.

 

Wykaz instalacji, do których przekazano bioodpady:

 1. ZGO AQUARIUM – Instalacja Komunalna domechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (kompostownia), Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka.
 2. PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. – Instalacja Komunalna do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, ul. Szybowa 44, 44 – 193 Knurów.

 

Wykaz składowisk odpadów, na które zostały przekazane pozostałości z sortowania oraz mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:

 1. PPUH Radkom Sp. z o.o., Dział Zagospodarowania Odpadów, Składowisko Odpadów, ul. Wincentego Witosa 98, 26-600 Radom.
 2. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudnej Wielkiej, 56-210 Wasąsz.
 3. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o., 99-340 Krośniewice.
 4. Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o., ul. Rybnicka 125, 47 – 400 Racibórz.

 

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych za 2021 rok.

 

Wykaz instalacji, w których zagospodarowano niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

 1. PPUH Radkom Sp. z o.o., Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, ul. Wincentego Witosa 94, 26-60 Radom.
 2. EKO REGION Sp. z o.o., 96-116 Julków.
 3. ZGO Aquarium Sp. z o.o., Pukinin 140, 96-200Rawa Mazowiecka.
 4. Chemeko – System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów – Instalacja komunalna MBP, Wasąsz, 56-210 Wasąsz.

 

Wykaz instalacji, do których przekazano odpady ulęgające biodegradacji:

 1. ZGO AQUARIUM, Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka.
 2. BEST-EKO Sp. z o.o., ul. Rycerska 101, 44-251 Rybnik.
 3. PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. (Instalacja komunalna), ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów.
 4. PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. (Instalacja komunalna), Piotrkowo Pierwsze 26/27, 64 – 020 Piotrkowo Pierwsze.

 

Wykaz składowisk odpadów, na które zostały przekazane pozostałości z sortowania oraz mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:

 1. PPUH Radkom Sp. z o.o., ul. Wincentego Witosa 98, 26-600 Radom.
 2. EKO REGION Sp. z o.o., Julków, 96-116 Julków.
 3. ZGO Aquarium Sp. z o.o., Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka.
 4. Chemeko – System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów – Instalacja komunalna MBP, Wasąsz, 56-210 Wasąsz.

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych za 2020 rok.

 • Wykaz instalacji, w których zagospodarowano niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
 1. PPUH Radkom Sp. z o.o., Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, ul. Wincentego Witosa 94, 26-60 Radom.
 2. EKO REGION Sp. z o.o., 96-116 Julków.
 3. ZGO Aquarium Sp. z o.o., Pukinin 140, 96-200Rawa Mazowiecka.
 4. PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o., Piotrowo Pierwsze 26/27, 64-020 Piotrowo Pierwsze.
 5. PREZERO SERVICE CENTRUM, 99-314 Krzyżanów.

 

 • Wykaz instalacji, do których przekazano odpady ulęgające biodegradacji:
 1. ZGO AQUARIUM, Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka.
 2. Ziemia Polska Sp. z o. o., Bielice, działka nr 10, 96-500 Sochaczew.

 

 • Wykaz składowisk odpadów, na które zostały przekazane pozostałości z sortowania oraz mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:
 1. PPUH Radkom Sp. z o.o., ul. Wincentego Witosa 98, 26-600 Radom.
 2. P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie – Instalacja do przetwarzania odpadów, ul. Wojska Polskiego, 67-100 Nowa Sól.
 3. EKO REGION Sp. z o.o., Julków, 96-116 Julków.
 4. ZGO Aquarium Sp. z o.o., Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka.
 5. PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o, Piotrowo Pierwsze 26/27.

 

Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia

OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ W DANYM ROKU KALENDARZOWYM, WYMAGANE POZIOMY:

PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I RECYKLINGU ODPADÓW KOMUNALNYCH; SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCHORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNANYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANH DO SKŁADOWANIA

ZA ROK 2023:

Informacja, na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn.zm.).

Poniżej przedstawiamy osiągnięte poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, które zostały obliczone na podstawie rocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

 • Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 31,43% (poziom wymagany co najmniej 35% wagowo).
 • Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych –43,13  %.
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 9,14% (poziom dopuszczalny 35 %).

 

OSIĄGNIĘTY PRZEZ PODMIOT ODBIERAJACY ODPADY KOMUNALNE NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM NIERUCOMOŚCI, W DANYM ROKU KALENDARZOWYM, POZIOMPRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I RECYKLINGU ODPADÓW KOMUNALNYCH,SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCHORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNANYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

ZA ROK 2023:

 1. DANE ZE SPRAWOZDANIA PODMIOTU UDBIERAJACEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKAŁYCH ZA  2023 ROK – FIRMY ENERIS SUROWCE SA. W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
 1. Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych  –  6,12 %.
 2. Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 46,88 %.
 3. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 6,06 %
 1. DANE ZE SPRAWOZDANIA PODMIOTU ODBIERAJACEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ZA  2023 ROK –FIRMY PREZERO SERVICE WSCHÓD SP. Z O.O. W RADOMIU
 1. Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych  – 6,42 %.
 2. Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 71,28 %.
 3. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 12,68 %.
 1. DANE ZE SPRAWOZDANIA PODMIOTU UDBIERAJACEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKAŁYCH ZA  2023 ROK – FIRMY JARPER Sp. z o.o

 

 1. Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych –  32,81 %.
 2. Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 17,14 %.
 3. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 18,34 %.

 

 1. DANE ZE SPRAWOZDANIA PODMIOTU UDBIERAJACEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKAŁYCH ZA  2023 ROK – FIRMY WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH CZYŚCIOSZEK ANNA  RADECKA
 1. Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 100%.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ W DANYM ROKU KALENDARZOWYM, WYMAGANE POZIOMY PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I RECYKLINGU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNANYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANH DO SKŁADOWANIA

ZA ROK 2022:

Informacja, na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn.zm.).

Poniżej przedstawiamy osiągnięte poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, które zostały obliczone na podstawie rocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

 • Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 20,45% (poziom wymagany co najmniej 25% wagowo).
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 14,30% (poziom dopuszczalny 35 %).

OSIĄGNIĘTY PRZEZ PODMIOT ODBIERAJACY ODPADY KOMUNALNE NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM NIERUCOMOŚCI, W DANYM ROKU KALENDARZOWYM, POZIOMPRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I RECYKLINGU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNANYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

ZA ROK 2022:

 1. DANE ZE SPRAWOZDANIA PODMIOTU ODBIERAJACEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ZA  2022 ROK –FIRMY PREZERO SERVICE WSCHÓD SP. Z O.O. W RADOMIU
 1. Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych  – 3,01 %
 2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 15,94 %
 1. DANE ZE SPRAWOZDANIA PODMIOTU UDBIERAJACEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKAŁYCH ZA  2022 ROK – FIRMY ENERIS SUROWCE SA. W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
 1. Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych  –  9,31 %
 2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 8,54 %
 1. DANE ZE SPRAWOZDANIA PODMIOTU UDBIERAJACEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKAŁYCH ZA  2022 ROK – FIRMY JARPER Sp. z o.o

Osiągnięty poziomprzygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych–  27,12 %

 

OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ W DANYM ROKU KALENDARZOWYM, WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNANYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANH DO SKŁADOWANIA

2021 rok

Informacja, na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn.zm.) poniżej przedstawiamy osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, które zostały obliczone na podstawie rocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

 • Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 15,02% (poziom wymagany co najmniej 20% wagowo).
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 14,62 % (poziom dopuszczalny 35 %).

OSIĄGNIĘTY PRZEZ PODMIOT ODBIERAJACY ODPADY KOMUNALNE NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM NIERUCOMOŚCI, W DANYM ROKU KALENDARZOWYM, POZIOM PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I RECYKLINGU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNANYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

ZA ROK 2021:

 1. DANE ZE SPRAWOZDANIA PODMIOTU ODBIERAJACEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ZA  2021 ROK –FIRMY PREZERO SERVICE WSCHÓD SP. Z O.O. W RADOMIU
 1. Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych  – 4,22 %
 2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 11,19 %
 1. DANE ZE SPRAWOZDANIA PODMIOTU UDBIERAJACEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKAŁYCH ZA  2021 ROK – FIRMY ENERIS SUROWCE SA. W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
 1. Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych  –  3,67 %
 2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 17,4 %
 1. DANE ZE SPRAWOZDANIA PODMIOTU UDBIERAJACEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKAŁYCH ZA  2021 ROK – FIRMY JARPER Sp. z o.o

Osiągnięty poziomprzygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych–  25,68 %

OSIĄGNIĘTY PRZEZ GMINĘ W DANYM ROKU KALENDARZOWYM  POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNANYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANH DO SKŁADOWANIA

2020 rok

Informacja, na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn.zm.) poniżej przedstawiamy osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, które zostały obliczone na podstawie rocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 17,66 % (poziom wymagany co najmniej 50%).
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 31,44% (poziom dopuszczalny 35 %).

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

OSIĄGNIĘTY PRZEZ PODMIOT ODBIERAJACY ODPADY KOMUNALNE NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM NIERUCOMOŚCI, W DANYM ROKU KALENDARZOWYM, POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNANYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

ZA ROK 2020:

 1. DANE ZE SPRAWOZDANIA PODMIOTU ODBIERAJACEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ZA  2020 ROK –FIRMY PREZERO SERVICE WSCHÓD SP. Z O.O. W RADOMIU
 1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 10,94 %
 2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 7,68 %
 1. DANE ZE SPRAWOZDANIA PODMIOTU UDBIERAJACEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKAŁYCH ZA  2020 ROK – FIRMY ENERIS SUROWCE SA. W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
 1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła –  0,85 %
 2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 21,23 %
 1. DANE ZE SPRAWOZDANIA PODMIOTU UDBIERAJACEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKAŁYCH ZA  2020 ROK – FIRMY JARPER Sp. z o.o.

 

 1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła –  90,00 %
 2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,05 %

 

 

OSIĄGNIĘTY PRZEZ GMINĘ W DANYM ROKU KALENDARZOWYM  POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNANYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANH DO SKŁADOWANIA

2019 rok

Informacja, na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) poniżej przedstawiamy osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, które zostały obliczone na podstawie półrocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 20,31% (poziom wymagany co najmniej 40%).
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100,0% (poziom wymagany co najmniej 60%).
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 19,75% (poziom dopuszczalny 40%).

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

OSIĄGNIĘTY PRZEZ PODMIOT ODBIERAJACY ODPADY KOMUNALNE NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM NIERUCOMOŚCI, W DANYM ROKU KALENDARZOWYM, POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNANYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

ZA ROK 2019:

 1. DANE ZE SPRAWOZDANIA PODMIOTU UDBIERAJACEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKALYCH ZA  2019 ROK –FIRMY PREZERO SERVICE WSCHÓD SP. Z O.O. W RADOMIU
 1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 15,53 %
 2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 12,70 %
 1. DANE ZE SPRAWOZDANIA PODMIOTU UDBIERAJACEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKAŁYCH ZA  2019 ROK – FIRMY ENERIS SUROWCE SA. W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
 1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła –  5,25 %
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne  - 100 %
 3. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 15,06 %

 

 

ZA ROK 2018 

Informacja, na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1454 z późniejszymi zmianami) poniżej przedstawiamy osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, które zostały obliczone na podstawie półrocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

-Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 27,58% (poziom wymagany co najmniej 30%).

-Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100,0% (poziom wymagany co najmniej 50%).

-Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 23,85% (preferowany do 40% i mniej).

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

OSIĄGNIĘTY PRZEZ PODMIOT ODBIERAJACY ODPADY KOMUNALNE NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM NIERUCOMOŚCI, W DANYM ROKU KALENDARZOWYM, POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNANYCH ULEGAJĄYC BIDEGRAACJI PRZEKAZYWANH DO SKŁADOWANIA

ZA ROK 2018:

 1. DANE ZE SPRAWOZDANIA PODMIOTU UDBIERAJACEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKALYCH ZA  2018 ROKU –FIRMY TONSMEIER WSCHÓD SP. Z O.O. W RADOMIU
 1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 9,32 %
 2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 10,01 %
 1. 1DANE ZE SPRAWOZDANIA PODMIOTU UDBIERAJACEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKAŁYCH ZA  2018 ROKU – FIRMY ENERIS SUROWCE SA. W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
 1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła –  8 %
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne  - 100 %
 3. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania  24,2 %

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługujący mieszkańców gminy Mogielnica znajduje się przy ul. Krzyżowej 19, w Mogielnicy.
Informacje o działalności można uzyskać pod nr telefonu: 505 141 382

Godziny otwarcia: 

poniedziałek – piątek: 8.00 - 15.00

sobota: 8.00 – 10.00*

*po uprzednim kontakcie telefonicznym

Rodzaje przyjmowanych odpadów komunalnych:

 1. przeterminowane leki i chemikalia,
 2. zużyte baterie i akumulatory,
 3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 4. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 5. odpady budowlano – remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę,
 6. zużyte opony,
 7. inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych
   

 

UWAGA !!!
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady należy dostarczyć własnym transportem.

 

Reklamacje

Reklamacje dotyczące odbioru odpadów składamy dnia następnego w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy, co pozwoli na niezwłoczną interwencję.

Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględnione.

Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie na nr (48) 66 35 149 wew.43

 

 

 

 

Burmistrz zaprasza

Robert Lipiec

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1
05-640 Mogielnica
tel. +48 (48) 663-51-49

tel. +48 (48) 663-52-63

gmina@mogielnica.pl
Przyjęcia interesantów:
pn. - pt. 7:30 - 15:30

Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy

ul. Rynek 1
05-640 Mogielnica
tel./fax: +48 (48) 66-35-149
e-mail: gmina@mogielnica.pl

 

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.