Logo Gmina Mogielnica

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1863
W sumie: 35658

Burmistrz

Burmistrz   

Z cyklu „Moim zdaniem…

”CO I W JAKIEJ KOLEJNOŚCI, CZYLI O POTRZEBACH I MOŻLIWOŚCIACH

Od października 1998, kiedy objąłem funkcję burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica zrealizowano wiele zadań, jednak potrzeby i oczekiwania były i są zawsze większe od możliwości finansowych Gminy. Każda nowa kadencja Rady Miejskiej to nowe dyskusje, i powtarzanie pytania „dlaczego zrealizowano zadanie w …(miejscowość) ……. a nie zrealizowano w …(miejscowość)….”. Budzi to niepotrzebne emocje, powoduje powstawanie niedomówień, uprzedzeń, posądzanie o tendencyjność. Aby przybliżyć Państwu problem należy rozpoczynając takie dyskusje i kolejną kadencje Rady pokazać wszystkim możliwości finansowe Gminy Mogielnica. W roku 1999, pierwszy budżet za którego realizację odpowiadałem, Gmina posiadała na zadania inwestycyjne zaledwie 250 tys. zł (!?). Dodam, że kondycja budżetu Państwa przekłada się na budżet Gminy i nie należy o tym zapominać, stąd kolejne kryzysy finansów publicznych Polski przekładają się na nasze gminne możliwości finansowania kolejnych pilnych i niezbędnych zadań. Były lata np. rok 2004, kiedy w wyniku cięć finansowych w budżecie naszej gminy (w wyniku zmniejszenia dotacji z budżetu Państwa na utrzymanie oświaty) zabrakło środków na inwestycje Gminne (!). Tylko dzięki zrozumieniu ówczesnej Rady Miejskiej wygospodarowano oszczędności i kolejne zadania zrealizowano. Skromne dochody budżetu Gminy Mogielnica mogą być pomnożone tylko poprzez uzyskanie dotacji lub pozyskanie niskooprocentowanych pożyczek a także zaciąganie korzystnych kredytów. Każdy kto inwestuje wie, że własne dochody nie zapełnią potrzeb i limitują rozwój. Słynne środki unijne na lata 2007-2013 na budowę dróg, wodociągów, kanalizacji itp. w zapowiedziach polityków miały być ogromne, w efekcie zostały wykorzystane w pierwszym naborze i skorzystało z nich zaledwie 13-20% gmin w woj. mazowieckim. Efekt moich starań w latach 1999-2010 najlepiej obrazują liczby. Łącznie od roku 1999 wydatkowano na zadania inwestycyjne w Gminie Mogielnica kwotę 104,6 mln zł (w tym są środki własne gminy, kredyty i pożyczki, w tym otrzymana w r. 2010 dotacja 22 mln zł), a pozyskano 42,9 mln zł, głównie dotacji lub/i zadania realizowane na zasadzie porozumień. Proporcja dotacji i środków własnych wskazuje, że gdybyśmy oparli możliwości inwestycyjne Gminy tylko na własnych dochodach 41% zadań, czyli prawie połowa do dnia dzisiejszego nie byłaby zrealizowana. Wyżej wymienione liczby wskazują, że nie „zasypywałem gruszek w popiele” i czynię to nadal. Ale oczywiście nawet największa dotacja, najczęściej celowa (na konkretne zadanie) nie zaspokoi potrzeb i oczekiwań. Od początku mojego urzędowania obowiązuje niepisana zasada akceptowana przez kolejne Rady, że w pierwszej kolejności realizowane są zadania na które mamy możliwość otrzymać dotacje lub korzystną pożyczkę, bo nie jest sztuką dzielić pieniądze jeśli są, sztuką jest je pomnażać. Dlatego, wśród zrealizowanych zadań mogą być takie które, wg części społeczeństwa „mogłyby poczekać” na realizację. Ale jednocześnie oznacza to, że w przyszłości inwestycja ta musiałby być zrealizowane w 100% ze środków własnych Gminy. Realizacja części zadań poprzedzona jest koniecznością wykonania innych, przykładowo nie można rozbudowywać sieci wodociągowej bez rozbudowy istniejącej Stacji Uzdatniania w Mogielnicy, co w chwili obecnej jest czynione, tylko dzięki temu, że Gmina Mogielnica otrzymała na ten cel dotację ze środków unijnych. Niemożliwa byłaby rozbudowa sieci wodociągowej bez przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej przez Mogielnicę w latach 2008-2009, gdyż istniejąca tam stara sieć wodociągowa była wykonana z rur o zbyt małym przekroju, niemożliwa jest budowa wodociągu do Dylewa bez spięcia stacji uzdatniania wody w Mogielnicy z Wodziczną. Przedstawiając mieszkańcom w ogólnym zarysie problematykę gospodarowania budżetem Gminy Mogielnica i uwarunkowania, mając na uwadze niekończące się dyskusje moich przeciwników przedstawiam do dyskusji plan zadań, wg mnie niezbędnych i pilnych do wykonania w najbliższym czasie. Które z przedstawionych zadań uważacie Państwo za priorytetowe, mając na uwadze, że rocznie Gmina Mogielnica dysponuje na wszystkie zadania inwestycyjne kwotą 2-2,5 mln zł., a w latach poprzednich były to kwoty rzędu 1 mln zł, co przy obecnym kryzysie środków budżetu Państwa nie wyklucza zmniejszenia i naszych dochodów. Należy zauważyć, że z kwoty 2-2,5 mln zł finansujemy również „mniej pilne zadania” których tu już nie wymieniam. Dodam, że dochody własne Gminy Mogielnica w roku 2011 wynoszą 3 mln zł z tego dopłacamy do utrzymania oświaty gminnej 2,5 mln zł. Swoje uwagi i propozycje proszę przesyłać mailowo na adres Gminy e-mail: gmina@mogielnica.pl lub pisemnie. W poniższej tabeli nie zawarto zadań przewidzianych do realizacji w roku 2011 lub takich na które złożono wnioski o dotację. Pominięto zadania drobne, np. dobudowa oświetlenia, remont drogi tłuczniowej itp., które na bieżąco są realizowane.

 

ZADANIA PILNE do realizacji na terenie Gminy i Miasta MOGIELNICA

PLAN do konsultacji

L.p.

Zadanie

Kwota szacowana w zł

1.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową w Kozietułach i Kozietułach Nowych

8 800 000

2.

Modernizacja kotłowni olejowych w PSP i ZSO w  Mogielnicy (opracowana dokumentacja)

80 000

3.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Stegnach – kontynuacja

1 200 000

4.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej Brzostowiec-Ługowice, kontynuacja

880 000

5.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Ślepowoli (k. pałacu)

400 000

6.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Ślepowoli

250 000

7.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Pączewie - kontynuacja

240 000

8.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej, ul. Leśna Izabelin

180 000

9.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Borowem (Koszary, Park, k. remizy, do mostu)

200 000

10.

Wykonanie nawierzchni asfaltowych w Brzostowcu – 2 boczne drogi

120 000

11.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na Dąbrowie - kontynuacja

300 000

12.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na Dalboszku

900 000

13.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na Odcinkach Dylewskich

900 000

14.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Jastrzębia Str. - Borowe

1 600 000

15.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Otaląż Dolna - Otalążka

1 500 000

16.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Ulasek Gostomskich

350 000

17.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Sienkiewicza wraz z chodnikami

800 000

18.

Wykonanie chodników na ul. Przy Kościółku

100 000

19.

Wymiana wodociągu w ul. Przejazd i Szkolna

450 000

20.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami na ul. Przejazd i Szkolna

380 000

21.

Wykonanie połączenia wodociągu Izabelin – Wodziczna ze SUW w Mogielnicy

100 000

22.

Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Mogielnicy (opracowana dokumentacja)

2 000 000

23.

Wykonanie wodociągu w Kozietułach Nowych

400 000

24.

Wykonanie wodociągu do Pączewa

300 000

25.

Wykonanie wodociągu do Ślepowoli

500 000

26.

Wykonanie kanalizacji na Jastrzębi Nowej

600 000

27.

Wykonanie kanalizacji w Wodzicznej

600 000

28.

Wykonanie kanalizacji do Otalążki

400 000

29.

Wykonanie kanalizacji do Miechowic

1 000 000

30.

Wykonanie wodociągu do Główczyna

300 000

31.

Wykonanie wodociągu do Pawłowic

300 000

32.

Remont mostu w Miechowicach (opracowana dokumentacja)

140 000

33.

Montaż WC w Mogielnicy

65 000

34.

Wykonanie odwodnienia Izabelina rowami odkrytymi

800 000

35.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej na Izabelinie

1 300 000

36.

Remont Sali widowiskowej w budynku OSP Mogielnica

200 000

37.

Wykonanie kanalizacji do Kaplina

300 000

38.

Wykonanie wodociągu do Ługowic

140 000

39.

Wykonanie wodociągu do Dylewa

400 000

40.

Wykonanie wodociągu do Strykowa

100 000

41.

Wykonanie wodociągu do Towarzystwa Główczyn

300 000

42.

Budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowcu

2 000 000

43.

Remont budynku Posterunku Policji (dach, elewacja)

150 000

44.

Dokończenie rozbudowy remizy OSP w Świdnie

150 000

45.

Wymiana sieci co w budynku PSP w Michałowicach (opracowana dokumentacja)

130 000

46.

Wymiana sieci co w budynku PSP Mogielnica (opracowana dokumentacja)

300 000

47.

Wymiana sieci co w budynku ZSO Mogielnica (opracowana dokumentacja)

135 000

48.

Dokończenie budowy chodników na os. Belweder

 

Oświadczenia

Kontrole - Wystąpienia pokontrolne:

Rok 2012

Rok 2016

Rok 2020

 

Burmistrz zaprasza

Sławomir Chmielewski

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1
05-640 Mogielnica
tel. +48 (48) 663-51-49

tel. +48 (48) 663-52-63

gmina@mogielnica.pl
Przyjęcia interesantów:
pn. - pt. 7:30 - 15:30

Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy

ul. Rynek 1
05-640 Mogielnica
tel./fax: +48 (48) 66-35-149
e-mail: gmina@mogielnica.pl

 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.