Logo Gmina Mogielnica

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1559
W sumie: 197496

Turystyka

Charakterystyczną cechą regionu są walory turystyczne, czysty ekologicznie teren, znaczące obszary leśne i tereny łowieckie. Rejon turystyczny to dorzecze rzek Pilicy i Mogielanki. Zagospodarowana powierzchnia terenów rekreacyjnych. wynosi 3,8 ha. 

Atrakcyjne miejsca to: Pałac zabytkowy w Świdnie z połowy XIXw. Zespół Dworsko-Pałacowy w Tomczycach wzniesiony w XIXw. w stylu późnoklasycznym otoczony parkiem, rezerwat przyrody "Tomczyce", "Sokół" obszar krajobrazu chronionego doliny Pilicy, Zespół Dworsko-Pałacowy w Wodzicznie z połowy XIX w, Zespół Dworsko-Pałacowy w Dylewie będący obecnie własnością Anny i Marka Drewnowskich, w którym odbywają się spotkania muzyczne.

Piękne okolice Mogielnicy stwarzają okazje do odbywania wycieczek pieszych i rowerowych. W promieniu 20 km od miasta znaleźć można naprawdę ciekawe i warte obejrzenia miejsca. Należą do nich m.in. pałac w Świdnie, dwór w Ślepowoli, dwór w Wodzicznej, pałac w Tomczycach, dwory w Kozietułach, Dylewie, Jastrzębi. 

Świdno, to wieś położona ok. 6 km na południe od Mogielnicy. Znajduje się tam pałac, którego budowę rozpoczęto w pierwszej połowie XVIII w. dla Stanisława Antoniego Świdzińskiego, wojewody rawskiego. Kontynuowano w 1767 r., a ukończono na początku XIX .Pałac jest budową barokowo - klasycystyczną, otoczoną rozległym parkiem. Murowany z cegły, otynkowany, postawiony został na planie prostokąta, głęboko podpiwniczony, od frontu dwu, a od ogrodu trzykondygnacyjny, z dachem czterospadowym, nad ryzalitami wielopołaciowy, kryty blachą. Wokół pałacu znajduje się bardzo dobrze zachowany drzewostan parkowy z pomnikowymi okazami drzew. 

Obiektem który warto obejrzeć w oddalonym o 3 km. Dylewie jest dworek skomponowany w duchu "stylu dworkowego" o cechach baroku i klasycyzmu dziś rzadko spotykanym. Dwór został wzniesiony w dwudziestoleciu międzywojennym dla rodziny Jackowskich. Zamierzony na planie prostokąta, dziewięcoosiowy, z ośmiobocznymi alkierzami na narożach i czterokolumnowym portykiem toskańskim zwieńczonym frontem czterokolumnowym portykiem toskańskim zwieńczonym frontem w stylu barokowym, nakryty łamanym dachem. Dwór otacza dobrze zachowany park dworski. W roku 1989 obiekt nabył pianista Marek Drewnowski. Z jego inicjatywy organizowano w latach 1991-1994 najczęściej w niedzielę drugiej dekady sierpnia, w ramach programu międzynarodowego Festiwal Muzyczny im. Józefa Hoffmana, w tym happeningi muzyczno-wokalne. Artyści wykonywali swój repertuar na tarasie dworku, rzadziej w budynku. 

Kolejnym miejscem niedzielnych spacerów może być dwór wzniesiony w 1917 r. dla rodziny Stefana Grobickiego w Ślepowoli. Murowany z cegły, otynkowany, parterowy,na planie prostokąta. Zwieńczony trójkątnym szczytem z herbem Trąby i napisem "A.D. MCMXVII".Skomponowany w tzw. "stylu dworkowym" barokowo-klasycystycznym. Otoczony ogrodem pozostałością parku dworskiego. 

Przepięknie położony, otoczony starodrzewiem, wyłania się dwór we wsi Wodziczna. Wzniesiony ok. 1820 r. był do wojny własnością Jackowskich. Po 1945 r. całkowicie zniszczony, popadł w ruinę. Odrestaurowany został w latach 1975-1983 przez nowych właścicieli. Klasycystyczny, murowany z cegły, otynkowany, pobudowany na planie prostokąta, parterowy z poddaszem. Zwieńczony trójkątnym frontonem, z portykiem o dwóch kolumienkach toskańskich. Wokół dworu roztacza się nowy ogród z basenem i różnymi gatunkami drzew i krzewów ozdobnych.

Inna atrakcją okolic Mogielnicy jest dwór powstały na początku lat siedemdziesiątych XIX w. w Kozietułach Nowych. Wzniesiony został staraniem Feliksa Roztworowskiego, ostatecznie ukształtowany po 1910 r. Od roku 1876 stał się własnością Waleriana Baczyńskiego, następnie w 1901 r. właścicielami zostali Jan i Maria z hr. Łubieńskich, małżonkowie Górscy, zaś w 1910 r. Marcin Jan Leszczyński. Murowany z cegły, otynkowany, na wydłużonym planie prostokąta, piętrowy. Po środku elewacji frontowej części parterowej znajduje się ryzalit zwieńczony szczytem z usytuowanym herbem Leszczyńskich "Awdaniec". Dwór otaczają resztki parku.

Kolejnym miejscem godnym zobaczenia jest klasycystyczny, murowany dwór w Jastrzębi. Wzniesiony został na początku XIX w. dla rodziny Chludzińskich. Od frontu budowlę charakteryzuje piętrowy ryzalit zaznaczony czterema półkolumnami i zwieńczony tympanonem. 

Ostatnim z obiektów wartym odwiedzenia jest położony 7 km od Mogielnicy we wsi Tomczyce pałac. Wzniesiony został w poł XIX w. dla Franciszka Rogojskiego. Później stał się własnością rodziny Bonieckich. Na skutek II wojny światowej pałac całkowicie zdewastowany, stał się ruiną. Odbudowę zakończono w 1985 roku napotrzeby Domu Pomocy Społecznej. Sam pałac jest późnoklasycystyczny, murowany z cegły, otynkowany. Parterowy od frontu, piętrowy do ogrodu. Uwieńczony czterokolumnowym portykiem toskańskim. Opodal pałacu znajduje się spichlerz wzniesiony około połowy XIX w. murowany z cegły,otynkowany. 

Na zachód od pałacu, wysokim brzegem Pilicy poprzecinany liczny wąwozami, rozciąga się Rezerwat Przyrody" Tomczyce", Wysokie wzniesienie będące, pozostałością moreny czołowej porasta naturalny bór sosen z domieszką brzozy, dębu, lipy i modrzewia.
Poza granicami Gminy, lecz w jej najbliższym sąsiedztwie ciekawe dwory i dworki znajdują się w Bielanach, Błędowie, Dańkowie, Gostomi, Jastrzębi, Rykałach, Sielcu, Tąkielach. Wszystkie są godne poznania. 

Warto również odwiedzić kościoły. Pierwszym godnym obejrzenia jest najstarszy obiekt na terenie miasta-drewniany kościółek przycmentarny, wzniesiony w XVIIw. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1535 roku. Obecny wzniesiony został w XVII w. Gruntownie odrestaurowany po 1820 roku, drewniany, konstrukcji zrębowej, wzmocnionej listwami, oszalowany. Ołtarz główny posiada obraz Najświętszej Trójcy. W nawie po prawej stronie znajdują się obrazy: Św. Rodziny i Św. Franciszka. W nawie po lewej stronie usytuowany jest obraz Opatrzności Bożej i wyżej Św. Tadeusza Judy. 

Warto zwrócić uwagę na kościół parafialny p.w. Św. Floriana. Wzniesiony został w latach 1892-95 według projektu arch. Władysława Marconiego. Polichromia wykonana została przez Leona Zdziarskiego w latach 1930-31. W neogotyckim ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus z XVII w. Obok ołtarza wielkiego, patrona parafii Św. Floriana, znajduje się ołtarz Św. Józefa dar Tomasza Jana Jackowskiego dziedzica majątku Wodziczna - pochodzący z pierwszej połowy XIX w. W roku 1926 ówczesny proboszcz ks. Wacław Wolski ufundował ołtarz Św. Teresy. Na uwagę zasługują również: zakrystia z neogotyckim sklepieniem, witraż Św. Apostołów Piotra i Pawła, fresk Św. Wacława, galeria portretów mogielnickich proboszczów, ołtarze Św. Antoniego i Serca Jezusowego.

Godnym odwiedzenia jest też kościół parafialny we wsi Michałowice. Budowę rozpoczął w 1749 r. Dziedzic Świdna, Stanisław Świdziński a ukończył w 1754 r. Jest to budowla jednonawowa z dwoma wieżami. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Wszystkich Świętych przypisywany Baciarellemu. W ołtarzach bocznych umieszczonych w narożnikach znajduje się z prawej strony nawy barokowy krucyfiks z lewej obraz Matki Boskiej Michałowskiej.

Ponadto warto zwrócić uwagę na zabytkową ambonę chrzcielną i organy. Nad chórem widnieje herb "Półkozic" i portret fundatora. 
W centrum Mogielnicy wyróżnia się ratusz, siedziba władz samorządowych. Wybudowany został w latach 1823-27 z fundacji Klementyny z Kozietulskich Walickiej. Zachowany w stylu klasycystycznym, murowany z cegły, tynkowany, piętrowy, na planie kwadratu. Układ wewnątrz trzytraktowy, przebudowany, z klasyką schodową w środkowym trakcie. Dach namiotowy, kryty blachą, w zwieńczeniu czteroboczna murowana wieżyczkami z półkolistymi oknami.

Atrakcją turystyczną Mogielnicy jest ogród rzeźbiarski, nieżyjących już małżonków Franciszka Strynkiewicza i Barbary Bieniulis-Strynkiewicz. Tworzona z początkiem lat sześćdziesiątych pracownia rzeźby plenerowej osadzona w kontekście natury jest niewątpliwie wspólnym dziełem obojga rzeźbiarzy. Jedno z dzieł małżeństwa Strynkiewiczów, rzeźba zatytułowana "Jezus Frasobliwy" znajduje się obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy.
Teren Gminy przecina kolejka wąskotorowa, kiedyś relacji Wilanów-Nowe Miasto n./Pilicą. W roku 1994 kolej Grójecka została wpisana do rejestru zabytków woj. radomskiego i warszawskiego (obecnie woj. mazowieckie). Rozstawienie szyn zabytkowej kolejki wynosi 100cm a całkowita długość linii 72 km.

Wspólnota Gruntów i Lasów w Mogielnicy powstała w wyniku długotrwałej walki mogielnickich mieszczan o uznanie posiadanych praw i przywilejów. 31 XII 1249 r. Siemowit I przekazał wieś Mogielnica cystersom z Sulejowa. Od 1770 r. opat Albrecht Wyganowski , aby zwiększyć dochody klasztoru, nagminnie naruszał przywileje i swobody mieszkańców Mogielnicy. W 1775 r. mieszkanie wytoczyli cystersom proces, rozstrzygnięty w 1777 r. Na korzyść mieszczan. Nowy właściciel Mogielnicy - Bazyli Walicki nie respektował wyroku sądowego, gdyż uważał, że dotyczył poprzedniego właściciela. W 1839 r. z inicjatywy piotra Wichlińskiego, dyrektora Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, dzięki obustronnym ustępstwom doszło do polubownej ugody z mieszczanami Mogielnicy. W wyniku uzgodnień powołana została do istnienia Wspólnota Gruntów i Lasów w Mogielnicy, która rozdzieliła przyznane grunty obywatelom mającym wówczas nieruchomości na terenie miasta. Majątkiem leśnym zarządzał wówczas czteroosobowy "Komitet Leśny, ustanowiony z obywateli przez ogół wybranych".

Miasto i gminę Mogielnica warto odwiedzić nie tylko po to, aby oglądać zabytki architektury. Przyciągają również walory przyrodniczo-krajobrazowe. Dolina Pilicy objęta jest ochroną w formie Obszaru Krajobrazu Chronionego obecnie planowany Park Krajobrazowy Dolnej Pilicy. W dolinie Mogielanki obejmującej naturalnie ukształtowane koryto rzeki utworzono zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Bogata fauna i flora tych okolic stanowi atrakcję dla miłośników przyrody. Sztuczny zalew w Mogielnicy, rzeka Mogielanka i rzeka Pilica są rajem dla wędkarzy.

Rezerwat częściowy leśny "Sokół" tuż przy granicy Gminy Mogielnica z Gminą Wyśmierzyce położony jest w północno-wschodniej części kompleksu "Borowina" i południowej części pradoliny rzeki Pilicy. Występują w nim prawie wszystkie zbiorowiska leśne doliny Pilicy. Przeważają tam unikalne w kraju zbiorowiska łęgowe z ginącymi już wiązami, jesionami, jaworem oraz prawdopodobnie miejscowego pochodzenia świerkiem. Obok zbiorowisk leśnych występują zbiorowiska bagienne, a w części północnej rezerwatu niewielkie fragmenty półdzikich łąk. Ponadto na uwagę zasługuje gniazdowanie na terenie tego obszaru rzadkich gatunków ptaków: żurawia, bociana czarnego, brodica samotnego, podróżniczka.

"Zacisze", to potoczna nazwa Wyspy Ulaszyńskiej (teren Gminy Nowe Miasto) znajdującej się na południowy zachód od Ulasek Gostomskich. Malownicze starorzecze otaczające wyspę to raj dla wędkarzy oraz miejsce, gdzie przylatują czaple i czarne bociany.
"Wąwóz Stegny" to polodowcowa dolina wód roztopowych, o pięciu wyraźnie zaznaczonych rozgałęzieniach. Strome zbocze jest częściowo odkryte, częściowo zarośnięte bujną roślinnością krzewiastą. Na zboczach różnogatunkowe krzewy wytworzyły zwarte, trudne do przebycia zarośla. Nasłonecznione pochyłości w okresie letnim są miejscem żerowania wielu gatunków motyli np. modraszka korydon. Z ssaków spotkać można: lisa, królika, łasice, z ptaków: słowika rdzawego.
W miejscowości Otalążka w zabagnionej pradolinie rzeki Mogielanki, w latach 50-tych, odkryto zabytkowe konstrukcje drewniane i kamienne. Znajdował się tam ośrodek kultowy z IV- V w.n.e. Składał się z dwóch części, położonych po obu 
stronach rzeki, bagniste miejsce z żywo płynącą wodą stanowiło prawdopodobnie święte uroczysko, za czym przemawiają: popieliska, fragmenty ceramiki, przepalone kości zwierząt domowych i dzikich.
Całodzienne wyżywienie oferuje Restauracja "Mogielanka" w Mogielnicy. Podczas wakacji noclegi można znaleźć w szkołach podstawowych w Kozietułach, 
Michałowicach, Brzostowcu i Borowem oraz remizach strażackich w Mogielnicy, Dziarnowie, Borowem, Dębnowoli, Michałowicach, Tomczycach, Miechowicach, Popowicach, Dylewie, Kozietułach, Otalęży, Wólce Gostomskiej oraz Świdnie. Można również rozbijać namioty na terenach nad rzeką Pilicą wewsi Tomczyce. już prawie od 300 lat, przez tereny Gminy i Miasta Mogielnica przechodzi corocznie w dniu 7 sierpnia Warszawska Pielgrzymka Piesza z Warszawy do Częstochowy na Jasną Górę.

 
 
 
 
 

Burmistrz zaprasza

Sławomir Chmielewski

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1
05-640 Mogielnica
tel. +48 (48) 663-51-49

tel. +48 (48) 663-52-63

gmina@mogielnica.pl
Przyjęcia interesantów:
pn. - pt. 7:30 - 15:30

Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy

ul. Rynek 1
05-640 Mogielnica
tel./fax: +48 (48) 66-35-149
e-mail: gmina@mogielnica.pl

 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.